REGULAMIN   SKLEPU

W SPRAWIE ZAKUPÓW DZWOŃ 503 034 607

Informuje, że zdjęcia zaprezentowanych w ofercie produktów przedstawiają dorosłe rośliny. Sklep oferuje sadzonki ( rośliny roczne- tylko po telefonicznym uzgodnieniu)  więc mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.Rośliny wysyłane są zgodnie z ich fazą wzrostu .

SADZONKI WYSYŁKOWE

PROSZĘ LOGOWAĆ SIĘ NA STRONIE TYLKO W PRZYPADKU DOKONYWANIA ZAKUPÓW .

NAJPROŚCIEJ DOKONASZ ZAKUPÓW PISZĄC MAILA

herza1@op.pl

PRZYJMUJĘ ZAMÓWIENIA -i UDZIELAM PORAD O UPRAWIE TELEFONICZNE POD NUMEREM  503  034  607

lub

690 040 160

STRONĘ MOŻNA  PRZEGLĄDAĆ BEZ LOGOWANIA

Ważne!

ZAZNACZAM, że wszystkie rośliny sprzedawane w tym sklepie zostały wyprodukowane i pochodzą z mojego gospodarstwa rolnego

Sprzedane odmiany podlegają ochronie prawnej .
Wiele z tych odmian jest moją własnością .
Nie wyrażam zgody na ich dalszą odsprzedaż

Uszkodzenia mechaniczne przesyłki podczas transportu będą reklamowane wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Odbiorcę i Dostawcę przesyłki.

Kupując kilka roślin za przesył płacisz tylko raz .Rośliny wysyłam bez doniczek

Ceny towarów podane w ofercie sklepu są cenami brutto. Nie zawierają kosztów przesyłki

jeśli wystąpi problem z logowaniem lub zakupami proszę pisać na

herza1@op.pl

LUB DZWONIĆ NA  503 034 607

Rośliny ogrodowe zakupione w terminie 01.11. do 30.04. będą wysyłane po 20.05. 2017 roku  do 30.06.2017

jest to uwarunkowane fazą wzrostu roślin

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO DO ZAMIANY ODMIAN W PRZYPADKU WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z KUPUJĄCYM

Gospodarstwo Rolne Herman Zofia Adres do zwrotu towaru i siedziba gospodarstwa
Wojcieszyce 21 , 58-560 Jelenia Góra
TEL  KONTAKTOWY 503 034 607 1.Opis procedury reklamacyjnej: Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem ???herza1@op.pl........................, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
2. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub ? w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej POPRZEZ ZŁOZENIE ZAMÓWIENIA , należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: ????????.@................ Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres ?????????????????????
3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) [DANE SPRZEDAJĄCEGO]
???????????.
???????????.
???????????. Ja????????????.niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ???.????????????????????????????????????????., numer oferty??????????????? .
Data zawarcia umowy to ???????????????., data odbioru ??????????????????.? . Imię i nazwisko??????????????????????.
Login Allegro???????????????????????..
Adres ?..????????.??..??????????????.
Data????????????????????????????.
??.??????????????????????????
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)
4.Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt odesłania Towaru do wysokości wartości brutto towaru bez zwrotu kosztów przesyłki 5 Brak odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w ?Jeleniej Górze?... Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, 5. OŚWIADCZENIE
Zobowiązuję się dostarczyć rzecz bez wad, zgodną z ofertą  sprzedaży. . INFORMACJE OGÓLNE
Za towar kupujący płaci przed wysyłką
Wysyłam za pobraniem tylko i wyłącznie po telefonicznym i mailowym uzgodnieniu przez klienta i moją osobę .Tel 503034607 lub mil herza1@op.pl
Towar zostaje wysłany po zaksiegowaniu wpłaty dokonanej przez kupującego na moim koncie podanym w informacji po aukcji.
Wysyłki odbywają się w poniedziałki , wtorki , środy. Zakupiony towar  w czwartek zostanie wysłany w najbliższym terminie czyli poniedziałek następnego tygodnia. Rośliny nie mogą leżeć przez weekend na poczcie zwłaszcza zimą lub w upały. . Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Nie wysyłamy jednak roślin w okresie ich spoczynku czyli od połowy listopada do kwietnia . Wiosenną wysyłkę roślin rozpoczynamy 1 kwietnia jeśli pozowli na to poga . Sadzonki chryzantem rozpoczynamy wysyłać  od końca maja według kolejności wpłat, w sprzyjających warunkach atmosferycznych.
5.Nie wystawiam faktury Vat . Wysyłam rośliny bez dołączenia rachunku (dowodem zakupu są : elektroniczny formularz zakupu oraz dokument nadania przesyłki.
6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swojedane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.DZIĘKUJĘ I ZAPRASZAM DO ZAKUPÓW

Zosia Herman
tel.503034607
www.fiolekafrykanski.eu


PayPal